Sprekers

Image

Robert S. Kaplan

Robert S. Kaplan is Senior Fellow and Marvin Bower Professor of Leadership Development, Emeritus at the Harvard Business School. He joined the HBS faculty in 1984 after spending 16 years on the faculty of the business school at Carnegie-Mellon University, where he served as Dean from 1977 to 1983. Kaplan received a B.S. and M.S. in Electrical Engineering from M.I.T., and a Ph.D. in Operations Research from Cornell University. He has received honorary doctorates from the Universities of Stuttgart (1994), Lodz (2006), and Waterloo (2008).

Image

Anja van Balen

Anja is sector banker zorg bij ABN AMRO. Zij is binnen de afdeling public banking van ABN AMRO verantwoordelijk voor de sector zorg. Anja van Balen heeft vele jaren ervaring met zorg door haar werkzaamheden bij Fortis en bij ABN. Anja is bedrijfskundige, met als specialisme strategisch en financieel management. Het hervormen van de zorg is voor Nederland een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren, zij draagt daar graag vanuit de financiële sector haar steentje aan bij. Om de consequenties van de wijzigingen van de regelgeving voor de banken voor de zorgsector te verduidelijken geeft Anja presentaties over de financiering van de zorgsector.

Image

Ella Kalsbeek

Na haar doctoraal examen Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1977 werkte ze als docent en beleidsmedewerker. In 1989 werd Kalsbeek lid van de Tweede Kamer namens de PvdA, waar ze in 2001 en 2002  staatssecretaris van Justitie was. Tot 2006 was ze lid van de Tweede Kamer. De volgende zeven jaar, tot haar start als voorzitter van de LHV in 2014, was Kalsbeek voorzitter van de raad van bestuur van Altra, een organisatie voor speciaal onderwijs en jeugdhulp. Eerder was zij voorzitter van de raad van toezicht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (2011-2015) en voorzitter van de raad van toezicht van het Nederlands Jeugdinstituut (2006-2014).

maarten ijzerman

Maarten IJzerman

Professor Maarten J. Ijzerman is benoemd tot voorzitter van het Cancer Health Services Research. Deze bijzondere positie heeft hij gekregen van de Universiteit van Melbourne en Western Health, als onderdeel van hun bijdrage aan de Victorian Comprehensive Cancer Center (VCCC), de leiders in de kankerstrategie.

Image

Ernst Klunder

Bedrijfseconoom Ernst Klunder is lid van de raad van bestuur van Dimence, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Oost-Nederland. In het verleden heeft hij gewerkt bij een zorgverzekeraar en een groot topklinisch ziekenhuis

Image

Maarten Koomans

Maarten helpt stakeholders binnen de gezondheidszorg om waarde te creëren voor patiënten over de hele wereld. Van Nederland naar Europa, naar India en de VS. Voor artsen, ziekenhuizen, klinieken maar ook verzekerings- en farmaceutische bedrijven. Hij gebruikt hiervoor crowd-based onderzoek (Phd).
Verder houdt Maarten zich bezig met het organiseren van Innovation Journeys en hij verzorgt toespraken en trainingen.   
Binnen de zorg was Maarten een van de initiatiefnemers van het baanbrekende initiatief van "MeetbaarBeter" en oprichter van de Value Based Healthcare prijs. 

Image

Marcel Daniëls

Dr. Marcel Daniëls is opleider binnen het Jeroen Bosch ziekenhuis voor de cardiologie; daarnaast is hij secretaris geweest van de landelijke begeleidingscommissie voor cardiologen-in-opleiding (het zogenaamde Concilium Cardiologicum) en is hij lid van de Centrale Opleidingscommissie binnen het JBZ.

Vanaf 1 januari 2017 is hij algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, en daarmee in de volle breedte de vertegenwoordiger van alle medisch specialisten in Nederland. 

Image

Michel van Agthoven

Michel van Agthoven is lid van de raad van bestuur van Janssen Benelux. Hij verbindt 'Public Affairs, Market Access, Patient Advocacy en Strategic Key Account Management' voor het Nederlandse deel van Janssen Benelux. 

Image

Vincent Coenen

Vincent Coenen is huisarts en Medisch Directeur van Huisarts en Zorg (HenZ). HenZ is een huisartsen organisatie uit de regio Gorinchem die er naar streeft een aanspreekbare organisatie te zijn voor en door huisartsen. In de leertuin “Kwaliteit als medicijn”  zijn de huisartsen samen bezig met de regionale medisch specialisten om een goed werkende netwerkorganisatie te bouwen waarin de zorg dichtbij de patiënt gegeven kan worden. Hierbij wordt steeds gestreefd naar een zo effectief mogelijk zorg zonder onnodige verrichtingen.

Image

David Ikkersheim

"Mijn passie is het helpen verbeteren van kwaliteit en waarde in ons zorgsysteem, vooral langs de weg van (value-based) bekostiging. Sturen op uitkomsten heeft hierbij mijn speciale interesse. Ik ondersteun ziekenhuizen, overheden, zorgverzekeraars en farmabedrijven bij verandertrajecten, kostenbesparing, inkoopstrategie, veiligheidskwesties, marktstrategie en risk-adjustment. Van opleiding ben ik arts én bedrijfskundige. Het helpen realiseren van veranderingen doe ik dus vanuit tweeledig perspectief: dat van de medische professionals, en dat van de managers/beleidsmakers, die ik onderling kan verbinden."

Image

Jak Dekker

Jak Dekker is sinds 1994 als eigenaar en algemeen directeur verbonden aan Equipe Zorgbedrijven. Equipe Zorgbedrijven is een groep van 6 gespecialiseerde klinieken in Nederland en is actief in dermatologie, plastische chirurgie, algemene chirurgie en handchirurgie. Huidige merknamen zijn: Helder kliniek, Velthuis kliniek en Xpert Clinic. De groep heeft meer dan 200 mensen in dienst en werkt samen met zo’n 70 artsen. Jak Dekker is een groot voorstander van ‘value based competition’ in de gezondheidszorg.

Image

Namens de NFU: prof. dr. Frans van Ittersum

'Als afdelingshoofd van de afdeling nefrologie houd ik mij voornamelijk bezig met het aansturen van de medische, nefrologische zorg in het Niercentrum (dialyseafdeling en polikliniek Nierziekten en Transplantatie), de verpleegafdeling VVAT (4B), de medische zorg in Diapriva Buitenveldert en het dialysecentrum Niercentrum aan de Amstel in Amstelveen. Zelf doe ik in VUmc spreekuur voor patiënten met nierziekten en patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan en, minder frequent, patiënten die met peritoneaaldialyse worden behandeld. Ik probeer op onze afdelingen bij te dragen aan goede zorg die door patiënten ook als deskundig en prettig ervaren wordt. Op landelijk niveau probeer ik eveneens bij te dragen aan de kwaliteit van zorg aan patiënten met een nierziekte, dialyse of niertransplantatie door mijn betrokkenheid bij Nefrovisie en de landelijke registratie Renine®. In het kader van wetenschappelijk onderzoek probeer ik mijn kennis als epidemioloog in te zetten bij de opzet en analyse van onderzoeksprojecten van onze afdeling.'

Image

Steven Lugard

Steven Lugard, Msc University Twente. Steven is CEO en founder van Performation Healthcare Intelligence BV. Hij is een expert in het analyseren van de kosten en heeft de afgelopen 20 jaar in meer dan 12 landen met ziekenhuisdata gewerkt. Zijn rol is om managers en doktoren te helpen met het begrijpen en beheersen van de kosten van het ziekenhuis. Hierin neemt hij de relatie tussen kosten, klinische keuze en medische uitkomsten mee. 

Image

Ward Bijlsma

Ward Bijlsma heeft een achtergrond als medisch specialist en oogarts. In 2012 heeft hij een switch gemaakt naar zorgmanagement vanuit zijn overtuiging dat de zorg beter georganiseerd kan worden. Ward gelooft in een stelsel waarin kwaliteit van zorg continu verbeterd wordt tegen waar mogelijk lagere kosten. Waardegerichte zorg(inkoop) is voor hem het middel om dit te bereiken doordat de waarde (een zo goed mogelijke uitkomst afgezet tegen de kosten) centraal staat. Na enkele jaren als manager zorg en bedrijfsvoering in een ziekenhuis gewerkt te hebben, werkt Ward nu bij Menzis als Manager Zorg om de transitie van inkoop op volume naar inkoop op waarde te realiseren. Vanuit deze rol werkt hij ook aan het transparanter maken van kwaliteitsuitkomsten voor patiënten zodat zij in staat gesteld worden een bewuste keuze te maken voor een zorgaanbieder.